Problemløsende Samarbejde

- Mennesker gør det godt når de kan

Problemløsende Samarbejde er pædagogisk model, der er inspireret af Collaborative Problem Solving. Som er udviklet af dr. Ross Greene, Center for Collaborative Problem Solving, Boston Massachusetts. En anerkendende  tilgang til børn, unge og voksne der er kronisk ufleksible, har en lav frustrations tærskel og har vanskeligheder med at løse problemer for sig selv, eller i samspil med andre.. Det kan være mennesker med ADHD, AS, ASF, Tourette eller andre kognitive forstyrrelser. Mennesker der har svært ved at håndtere uforudsigelighed, ofte er ufleksible og har vanskeligheder med at generere flere løsninger på problemstillinger. Disse mennesker kan opleves som svære at samarbejde og kommunikere med og interaktionen med dem, kan være konfliktfyldt og vanskelig at håndtere. Gennem filosofien:

 

"Mennesker gør det godt hvis de kan!  -

Hvis de ikke kan, må vi finde ud af hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe.”

 

Tilbyder problemløsende samarbejde en ny og dybere forståelse for disse mennesker og med denne forståelse følger nye handlemuligheder, i samspillet med dem.                            

Gennem arbejdet med modellen nedsættes eksplosive reaktioner og anden uhensigtsmæssig adfærd samtidig med at børn, unge og voksne lærer vigtige færdigheder indenfor områderne fleksibilitet, frustationstolerance, og problemløsning.

På tværs af en række diagnoser, som eks. ADHD,  ASF,  GUA og blandt børn, unge og voksne uden diagnoser. Findes en række mennesker som har svært ved at håndtere frustrationer og behov der ikke opfyldes med det samme de er ofte ufleksible og har svært ved at omstille sig.

 

Almindelige pædagogiske og kommunikative tilgange virker ofte ikke i forhold til disse mennesker, derfor er der behov for at tænke og handle anderledes.

 

Samarbejdsbaseret Problemløsning giver en ny forståelse for mennesker i vanskeligheder og med denne forståelse, handle muligheder, som kan vende udviklingen og skabe positive forløb.

 

 

jb-cps v/Jenny Bohr

Master i specialpædagogik

og uddannet  ”Advanced trainee” ved Center for Collaborative Problem Solving, Boston, Massachusetts.

 

mail : jenny@jb-cps.dk  

Mobil: 26291050

 

 

Problemet er ikke hvad du kigger på, men hvad du ser.

Forside

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)