Vi kan tilbyde:

Kontakt Jenny Bohr : kontakt@jb-cps.dk

Oplæg, Kurser og Temadage, om:

· Problemløsende Samarbejde

· ADHD hos børn, unge og voksne.

· Redskaber og værktøjer i arbejdet med børn, unge og voksne med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

· Kommunikation og samarbejde med mennesker med ADHD og andre kognitive forstyrrelser

· ADHD og Pubertet (Her medvirker Amalie der selv har ADHD)

· Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med ADHD i arbejde? (Her kan Amalie der selv har ADHD medvirker)

 

Rådgivning og Vejledning af:

· Sagsbehandlere i kommuner indenfor børne-, unge- og voksenområdet, på jobcentre og andre steder hvor der arbejdes med mennesker med særlige behov.

· Lærere, pædagoger, kontaktpersoner og andre der arbejder med udfordrende børn, unge og voksne.

· Forældre og pårørende

 

Støtte og Supervision, ved implementering af

Problemløsende Samarbejde i:

· Skoler og institutioner, klasser, enkeltintegrerede elever og solistprojekter.

· Støttekorps, i voksenundervisningen, på arbejdspladser og mange andre steder.

 

Problemløsende Samarbejde med børn, unge og voksne med adfærdsmæssige udfordringer

 

Plan B samtaleforløb for børn, unge og voksne samt deres familie og andre omkring dem.

 

Forældre træning i Problemløsende Samarbejde

 

Mentorordning for unge og voksne i hjemmet, på arbejde eller i uddannelse.

 

 

 

”..sandhed er noget, man kan forsøge at tvivle om. Ved store anstrengelser kan man saa efterhaanden naa til erkendelse af, at i det mindste noget af ens tvivl var uberettiget

(Niels Bohr)

Problemløsende Samarbejde

- Mennesker gør det godt hvis de kan